ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

صفحه‌ی اصلی

درباره ما

خدمات ما

ارتباط با ما

تحقیقات بازاریابی

برندینگ

داستان های تحقیقاتی

ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

ثبت نام

زبان سایت

مفاهيم آماري

1- برآورد پارامتر

1-1- برآورد نقطه اي

1-2- برآورد فاصله اي

2- آزمون های آماری

2-1- آزمون های تک نمونه ای

2-2- آزمون های دو نمونه ای

2-3- مقايسه ميانگين‌هاي بيش از دو گروه (آناليز واريانس)

ورود اطلاعات و مديريت داده ها

1- مقياس هاي اندازه گيري

1-1 – مقياس هاي اندازه گيري متغير هاي کيفي يا مطلق

2-1- مقياس هاي اندازه گيري متغير هاي کمي يا عددي

2- معرفي و کد گذاري

1-2 تعريف کردن متغييرها در کاربرگ

2-2 وارد کردن داده ها در کاربرگ

3- انتخاب و تبديل داده ها

1-3 انتخاب نمونه اي از داده ها

2-3 تبديل و انتخاب نمونه اي از داده ها

 خلاصه کردن داده ها

1- توصيف داده ها

1-1 - frequencies

2-1- descriptive

3-1- cross tabs

2- تحليل اکتشافي داده ها

1-2 آماره هاي تحليل اکتشافي

2-2 نمودارهاي تحليل اکتشافي

1-2-2 نمودارهاي جعبه اي

2-2-2 نمودارهاي ساقه و برگ ، هيستوگرام

آزمونهاي آماري

1-استنباط پارامتري

1-1 آزمون t تک نمونه اي

2-1 آزمون t دو نمونه اي مستقل

3-1 آزمون t دو نمونه اي وابسته

4-1 آزمونهاي بيش از دو نمونه

1-4-1 آناليز واريانس يکطرفه

2-4-1 آناليز واريانس دوطرفه

2- استنباط ناپارامتري

1-2 آزمونهاي تک نمونه اي

1-1-2 آزمون کاي اسکور تک نمونه اي

2-1-2 آزمون نسبت يا آزمون دو جمله اي ( binomial )

3-1-2 آزمون کالموگروف اسميرنوف

2-2 آزمونهاي دو نمونه اي مستقل

1-2-2 آزمون کاي اسکور دو بعدي – جدول توافقي دو طرفه

2-2-2 آزمون کالموگروف اسميرنوف دو بعدي - آزمون u مان – ويتني

3-2 آزمونهاي دو نمونه اي وابسته- آزمون علامت ، رتبه علامت دار ويلکاکسون

4-2 آزمونهاي k نمونه اي مستقل- آزمون ميانه - آزمون کروسکال واليس

5-2 آزمونهاي k نمونه اي وابسته- آزمون Q کوکران

ضرايب همبستگي

ضرايب همبستگي و مقياس اندازه گيري

1- ضريب همبستگي وقتي دو متغيير اسمي يا يکي اسمي و ديگري رتبه اي

2- ضريب همبستگي وقتي دو متغيير رتبه اي باشند

3- ضريب همبستگي وقتي دو متغيير هردو فاصله اي / نسبي باشند

4- ضريب همبستگي متغييرهاي با مقياس اسمي / رتبه اي و متغييرهاي با مقياس

فاصله اي / نسبي

عضو آنلاین

We have 17 guests and no members online

ثبت نام کاربران - register

Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

باما در تماس باشید.

تهران / ایران 02165569884

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید