ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

صفحه‌ی اصلی

درباره ما

خدمات ما

سوابق کاری

ارتباط با ما

تحقیقات بازاریابی

مدیریت برند

داستان های تحقیقاتی

ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

ثبت نام

مرکز اصلی برند در ذهن مشتریان و مخاطبین قرار دارد . یعنی برند در مغز انسان یا مخاطب برند ایجاد می شود نه در جای دیگر . یک شرکت که محصول یا خدمتی ارائه می دهد و برای محصول یا خدمت خود نامی انتخاب می کند . با توجه به فعالیت های مختلفی که شرکت در زمینه بازاریابی انجام می دهد نام برند در ذهن مخاطب خود را ایجاد می کند . به عبارتی تمام فعالیتهای شرکت در خصوص مشتریان خود باعث تجمیع دریافت و ثبت احساسات و منطق مشتریان از نام تجاری می شود که باعث می شود مخاطبین نسبت به نام تجاری در مغز خود درک منطقی و احساسی داشته باشند .

مغز انسان دارای دو بخش منطقی و احساسی است . یعنی وقتی شخصی با مقوله ای روبرو می شود مغز انسان از دو بعد با ان رفتار می کند که شامل رفتار احساسی و رفتار منطقی . از اینرو برند نیز دارای دو بخش منطقی و احساسی است . نام تجاری وقتی می تواند برند شود که بتواند از بعد منطقی و احساسی پرقدرت ظاهر شود .

مطابق مدل کلر ابعاد برند بصورت ذیل می باشد .

سطح اول : برجستگی برند که شامل عمق و وسعت برند می باشد . این بخش شناسایی و تمایز ارضای نیاز های مشتریان می باشد

سطح دوم : شامل عملکرد از بعد منطقی و تصویر از بعد احساسی ( خلاقیتی مغز ) می باشد .

در عملکرد برند ویژگیهای اولیه و ثانویه ( اصلی و فرعی ) قابلیت اعتماد به محصول ، دوام و قابلیت خدمت رسانی ، اثربخشی فعالیتهای خدماتی ، کارایی محصول ، طراحی و قیمت مطرح می باشد .

در تصویر برند ترسیم نیمرخ مصرف کننده یا خریدار ، بررسی موقعیت های خرید و استفاده ، بررسی شخصیت و ارزشهای فردی ، توجه به فعالیتهای گذشته و تجربه برند مطرح می باشد

سطح سوم : این سطح شامل قضاوت نسبت به برند ( بعد منطقی ) و احساسات نسبت به برند بعد احساسی برند می باشد

قضاوت نسبت به برند شامل : کیفیت ، اعتبار ، تایید ، پذیرش و برتری می باشد و احساسات نسبت به برند شامل : گرمی ، پذیرش اجتماعی ، جذابیت ، احترام به خود ، هیجان و امنیت می باشد

سطح چهارم : هم نوایی با برند که شامل : وفاداری ، وابستگی به برند ، ایجاد حس تعلق و انجمن ، ایجاد حس امیختگی و رابطه عمیق دو طرفه می باشد

 

نقشه مفهومی فرایند تحقیقات بازاریابی شامل شش گام است که از تعریف مساله شروع و به ارائه گزارش ختم می شود . 

گام اول : تعریف مسئله پژوهش

اولین مرحله در هر تحقیقات بازاریابی ، تعیین مسئله است . پژوهشگران پس از گفت و گو با تصمیم گیرندگان ، مصاحبه با کارشناسان حوزه مربوطه ، تحلیل داده های ثانویه و شاید چند تحقیق کیفی مانند گروه کانونی ، مسئله را تعریف می کنند. تعریف مسئله شامل شرح مسئله تصمیم گیری مدیران ( مدیر چه باید بکند ) و مسئله تحقیقات بازاریابی ( چه اطلاعاتی مورد نیاز است ) می شود . شرکت باید چکاری انجام دهد تا سهم بازارش را افزایش دهد ؟ مسئله تحقیقات بازاریابی می تواند ارزیابی ظرفیت نهفته بازار برای محصولات شرکت باشد 

گام دوم : تدوین رویکرد برای حل مسئله پژوهش

برگزیدن رویکرد به مسئله شامل شکل دادن چارچوب و الگوهای تحلیلی ، پرسش های تحقیق و فرضیه هاست . این روند با رهکارهای تعریف مسئله انجام می پذیرد .

گام سوم : تدوین طرح پژوهش

هر طرح پژوهشی برنامه کاری یا چارچوبی برای اجرای تحقیقات بازاریابی است . تفصیل دستورالعمل های لازم برای کسب اطلاعات مورد نیاز . تحقیقات مقدماتی یا اکتشافی ، تعریف متغیرها و طراحی مقیاس های مناسب برای اندازه گیری آنها نیز بخشی از طرح تحقیق است . پگونگی دستیابی به داده ها از پاسخ دهندگان ( نظرسنجی یا آزمایش ) باید معلوم شود . در طرح پژوهشی تحلیل داده های ثانویه ، تحقیقات کیفی ( مصاحبه عمیق ، گروه های کانونی یا روشهای فرافکنی ) ، نمونه گیری ، جامعه آماری ، نمونه گیری ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ، طراحی پرسشنامه و اجرای تحقیقات کمی ( تحقیقات میدانی با پرسشنامه بسته ) را شامل می شود . 

گام چهارم : اجرای عملیات میدانی یا گرداوری داده ها

فعالیت میدانی شامل مصاحبه حضوری ، تلفنی ، با نامه یا الکترونیکی است . گزینش ، آموزش ، پایش ، ، و ارزیابی بهینه نیروهای میدانی برای اطمینان از گردآوری درست داده ها ضروری است .

گام پنجم : اماده سازی و تجزیه و تحلیل داده ها

اماده سازی داده ها شامل مراحل پردازش داده هاست . که به تحلیل می انجامد . و شامل اصطلاح ، شماره گذاری ، رونویسی از داده های گردآوری شده است . سپس درستی کل این روند باید بازبینی شود . روند اشکال زدایی شامل بررسی اولیه پرسشنامه ها با برگه های مشاهدات است . که پاسخ ها کامل و بخردانه باشد . پاسخ های هر پرسشنامه را بصورت استاندارد وارد رایانه می شود و سپس با نرم افزارهای اماری ( spss . minitab ,SAS و ..) تجزیه و تحلیل آماری می شوند و پس از ان تفسیر و تحلیل می شوند تا نتایج مربوط به مسئله تحقیقات بازاریابی مشخص شود .

گام ششم : اماده سازی و ارائه گزارش

کل پروژه باید در قالب گزارش کتبی مستند سازی شود . که گویای پرسش های مشخص تحقیق شوند . رویکر ، طرح تحقیق شیوه گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده ها را شرح دهد . و نتایج یافته های اصلی را ارئه کند . گزارش کتبی با جدول . شکل و نمودار تکمیل می شود تا تاثیر گذاری و درک آن بیشتر شود . و معمولا بطور رسمی ارائه می  شود .
 برندینگ
یکی از استراتژی های بلند مدت اما موثر برای شرکتها ، برندسازی می باشد . برند یکی از مهمترین دارائی های شرکت ها و موسسات است که بصورت نامشهود بوده و از نوع دارایی های استراتژیک است که دیگر رقبا نمی توانند از ان استفاده نمایند . 

یکی از خدمات گروه پویا  تحقیق ، مشاوره و آموزش در اجرای کلیه  مراحل برند سازی می باشد . که در چهار مگا فاز ذیل تقسیم بندی می گردد 
1- فاز شناخت که شامل شناخت از خود ، مشتریان ، رقبا و محیط بازاریابی
2- طراحی هویت های برندینگ ( هویت مفهومی ، کلامی ، تصویری و ....)
3- ارتباطات یکپارچه برندینگ ( در جهت هماهنگ سازی کلیه ارتباطات شرکت )
4- ;کلیه فعالیتهایی که باعث رشد و ماندگاری برند می شود . 

. برای اینکه شرکتی بخواهد برند خود را توسعه دهد ابتدا باید کاوش برند ( ممیزی برند ) انجام دهد تا برند خود را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار دهد .

در برند سازی مدل های مختلفی وجود دارد و افراد صاحبنظری در سطح دنیا به ارائه مدل پرداخته اند که می توان از این مدلها برای مراحل برند سازی استفاده نمود . از اینرو می توان از مدل مراحل برند سازی نیز سنجش برند را اجرا نمود . یکی از افراد صاحب نظر در برندینگ کلر می باشد .

مرکز اصلی برند در ذهن مشتریان و مخاطبین قرار دارد . یعنی برند در مغز انسان یا مخاطب برند ایجاد می شود نه در جای دیگر . یک شرکت که محصول یا خدمتی ارائه می دهد و برای محصول یا خدمت خود نامی انتخاب می کند . با توجه به فعالیت های مختلفی که شرکت در زمینه بازاریابی انجام می دهد نام برند در ذهن مخاطب خود را ایجاد می کند . به عبارتی تمام فعالیتهای شرکت در خصوص مشتریان خود باعث تجمیع دریافت و ثبت احساسات و منطق مشتریان از نام تجاری می شود که باعث می شود مخاطبین نسبت به نام تجاری در مغز خود درک منطقی و احساسی داشته باشند .

مغز انسان دارای دو بخش منطقی و احساسی است . یعنی وقتی شخصی با مقوله ای روبرو می شود مغز انسان از دو بعد با ان رفتار می کند که شامل رفتار احساسی و رفتار منطقی . از اینرو برند نیز دارای دو بخش منطقی و احساسی است . نام تجاری وقتی می تواند برند شود که بتواند از بعد منطقی و احساسی پرقدرت ظاهر شود .

مطابق مدل کلر ابعاد برند بصورت ذیل می باشد .

سطح اول : برجستگی برند که شامل عمق و وسعت برند می باشد . این بخش شناسایی و تمایز ارضای نیاز های مشتریان می باشد

سطح دوم : شامل عملکرد از بعد منطقی و تصویر از بعد احساسی ( خلاقیتی مغز ) می باشد .

در عملکرد برند ویژگیهای اولیه و ثانویه ( اصلی و فرعی ) قابلیت اعتماد به محصول ، دوام و قابلیت خدمت رسانی ، اثربخشی فعالیتهای خدماتی ، کارایی محصول ، طراحی و قیمت مطرح می باشد .

در تصویر برند ترسیم نیمرخ مصرف کننده یا خریدار ، بررسی موقعیت های خرید و استفاده ، بررسی شخصیت و ارزشهای فردی ، توجه به فعالیتهای گذشته و تجربه برند مطرح می باشد

سطح سوم : این سطح شامل قضاوت نسبت به برند ( بعد منطقی ) و احساسات نسبت به برند بعد احساسی برند می باشد

قضاوت نسبت به برند شامل : کیفیت ، اعتبار ، تایید ، پذیرش و برتری می باشد

احساسات نسبت به برند شامل : گرمی ، پذیرش اجتماعی ، جذابیت ، احترام به خود ، هیجان و امنیت می باشد

سطح چهارم : هم نوایی با برند که شامل : وفاداری ، وابستگی به برند ، ایجاد حس تعلق و انجمن ، ایجاد حس امیختگی و رابطه عمیق دو طرفه می باشد . 

عضو آنلاین

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ثبت نام کاربران - register

ورود ثبت

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

باما در تماس باشید.

تهران / ایران 02165569884

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید