ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

صفحه‌ی اصلی

درباره ما

خدمات ما

سوابق کاری

ارتباط با ما

تحقیقات بازاریابی

برندینگ

داستان های تحقیقاتی

ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

ثبت نام

تصویر سازی ذهنی برند 

بعد از بعد آگاهی از برند در سطح دوم برند در قسمت خلاقیتی ( احساسی ) مغز تصویر برند وجود دارد . یکی از عناصر مفهوم برند ، تصویر سازی ذهنی از آن است . تصویر سازی ذهنی از برند به ویژگی های برونی محصول یا خدمت ، - شامل شیوه های ارضای نیازهای اجتماعی و روانی مشتری وابسته است  این عنصر ، شیوه تفکر و ذهنیات افراد را در خصوص برند را نشان میدهد .و بر خلاف عملکرد برند کمتر به نگرش افراد در زمینه ی واقعیت آن می پردازد . بر این اساس ، تصویر سازی های ذهنی به جنبه های ناملموس و نامشهود از برند اشاره می کنند و مصرف کنندگان تصاویر ذهنی را به صورت مستقیم ( برگرفته از تجربیات خود ) یا به صورت غیر مستقیم ( بر پایه تیلبغات یا سایر منابع اطلاعاتی نظیر تبلیغات دهان به دهان ) کسب می کنند . بسیاری از دارائی های نامشهود می توانند با برند مرتبط شوند اما چهار دسته اصلی آن ها عبارتند از :

1-    نیمرخ ( خصوصیات برجسته ) مصرف کننده

تداعیات ذهنی فرد از تصویر برند می تواند در مورد ویژگی های فرد یا سازمانی باشد که از این برند استفاده می کنند و چنین تصویر ذهنی موجب می شود که مشتری در ذهن خود چهره ای ایده آل و تخیلی از برند تصور کند . چنین چهره ای اغلب جمعیت شناختی و یا روان نگاشتی نظیر موارد ذیل را در بر می گیرد .

·        جنسیت

·        سن

·        نژاد

·        سطح درامد

فاکتورهای روان نگاشتی عبارتند از نگرش فرد نسبت به زندگی ، اینده شغلی ، دارائی ها ، وضعیت اجتماعی ، یا نهاد های سیاسی ، بر اساس این عوامل ممکن است مصرف کننده ی برند فردی با ویژگیهای خاص باشد

2-    موقعیت های خرید و مصرف

گروه دیگر تداعیات به مصرف کننده اعلام می کند که تحت چه شرایطی می تواند یک برند را خریداری یا استفاده کند . این گونه تداعیات ذهنی می توانند با انواع شبکه های توزیع ارتباط برقرار کنند.. به طور کلی تداعیات ذهنی مشتری نسبت به موقعیت های استفاده ، زمان استفاده ، با موقعیت مکانی ، با نوع فعالیت فرد حین استفاده در چارچوب فعالیت های رسمی و غیر رسمی ، مرتبط باشند 

3-    شخصیت و ارزش ها

برند ها ،می توانندبا بهره گیری از تجربه مشتری یا فعالیت های بازاریابی مانند یک فرد ویژگیهای شخصیتی را به خود نسبت بدهند . و ارزشهایی را با خود مترادف کنند . پنج بعد شخصیت برند عبارتند از : صمیمیت ، هیجان ، شایستگی ، خبرگی و تنومندی

4-    تاریخچه ، میراث و تجربه ها

برند ها می توانند تداعیاتی مربوط به گذشته ، یا رخدادهای باارزش در گذشته را در ذهن مشتری ایجاد کنند . این نوع تداعیات تجربه های منحصر به فرد ، بخش های از زندگی گذشته ، رفتارهای گذشته ، خاطره هایی از دوستان ، یا خانواده ، را به ذهن فرد می اورد و می تواند کاملا شخصی و متمایز از سایرین یا شبیه سایرین باشد . برند ها می توانند با یکپارچه ساختن تمامی تداعیات مختلف گذشته جلوه ای افسانه ای به خود گیرند . و ارزوها و رویاهای مشتری وفادار خود را محقق سازند و به این ترتیب نقشی نمادین در زندگی ان ها بازی کنند.


 

مرکز اصلی برند در ذهن مشتریان و مخاطبین قرار دارد . یعنی برند در مغز انسان یا مخاطب برند ایجاد می شود نه در جای دیگر . یک شرکت که محصول یا خدمتی ارائه می دهد و برای محصول یا خدمت خود نامی انتخاب می کند . با توجه به فعالیت های مختلفی که شرکت در زمینه بازاریابی انجام می دهد نام برند در ذهن مخاطب خود را ایجاد می کند . به عبارتی تمام فعالیتهای شرکت در خصوص مشتریان خود باعث تجمیع دریافت و ثبت احساسات و منطق مشتریان از نام تجاری می شود که باعث می شود مخاطبین نسبت به نام تجاری در مغز خود درک منطقی و احساسی داشته باشند .

مغز انسان دارای دو بخش منطقی و احساسی است . یعنی وقتی شخصی با مقوله ای روبرو می شود مغز انسان از دو بعد با ان رفتار می کند که شامل رفتار احساسی و رفتار منطقی . از اینرو برند نیز دارای دو بخش منطقی و احساسی است . نام تجاری وقتی می تواند برند شود که بتواند از بعد منطقی و احساسی پرقدرت ظاهر شود .

مطابق مدل کلر ابعاد برند بصورت ذیل می باشد .

سطح اول : برجستگی برند که شامل عمق و وسعت برند می باشد . این بخش شناسایی و تمایز ارضای نیاز های مشتریان می باشد

سطح دوم : شامل عملکرد از بعد منطقی و تصویر از بعد احساسی ( خلاقیتی مغز ) می باشد .

در عملکرد برند ویژگیهای اولیه و ثانویه ( اصلی و فرعی ) قابلیت اعتماد به محصول ، دوام و قابلیت خدمت رسانی ، اثربخشی فعالیتهای خدماتی ، کارایی محصول ، طراحی و قیمت مطرح می باشد .

در تصویر برند ترسیم نیمرخ مصرف کننده یا خریدار ، بررسی موقعیت های خرید و استفاده ، بررسی شخصیت و ارزشهای فردی ، توجه به فعالیتهای گذشته و تجربه برند مطرح می باشد

سطح سوم : این سطح شامل قضاوت نسبت به برند ( بعد منطقی ) و احساسات نسبت به برند بعد احساسی برند می باشد

قضاوت نسبت به برند شامل : کیفیت ، اعتبار ، تایید ، پذیرش و برتری می باشد و احساسات نسبت به برند شامل : گرمی ، پذیرش اجتماعی ، جذابیت ، احترام به خود ، هیجان و امنیت می باشد

سطح چهارم : هم نوایی با برند که شامل : وفاداری ، وابستگی به برند ، ایجاد حس تعلق و انجمن ، ایجاد حس امیختگی و رابطه عمیق دو طرفه می باشد

 

نقشه مفهومی فرایند تحقیقات بازاریابی شامل شش گام است که از تعریف مساله شروع و به ارائه گزارش ختم می شود . 

گام اول : تعریف مسئله پژوهش

اولین مرحله در هر تحقیقات بازاریابی ، تعیین مسئله است . پژوهشگران پس از گفت و گو با تصمیم گیرندگان ، مصاحبه با کارشناسان حوزه مربوطه ، تحلیل داده های ثانویه و شاید چند تحقیق کیفی مانند گروه کانونی ، مسئله را تعریف می کنند. تعریف مسئله شامل شرح مسئله تصمیم گیری مدیران ( مدیر چه باید بکند ) و مسئله تحقیقات بازاریابی ( چه اطلاعاتی مورد نیاز است ) می شود . شرکت باید چکاری انجام دهد تا سهم بازارش را افزایش دهد ؟ مسئله تحقیقات بازاریابی می تواند ارزیابی ظرفیت نهفته بازار برای محصولات شرکت باشد 

گام دوم : تدوین رویکرد برای حل مسئله پژوهش

برگزیدن رویکرد به مسئله شامل شکل دادن چارچوب و الگوهای تحلیلی ، پرسش های تحقیق و فرضیه هاست . این روند با رهکارهای تعریف مسئله انجام می پذیرد .

گام سوم : تدوین طرح پژوهش

هر طرح پژوهشی برنامه کاری یا چارچوبی برای اجرای تحقیقات بازاریابی است . تفصیل دستورالعمل های لازم برای کسب اطلاعات مورد نیاز . تحقیقات مقدماتی یا اکتشافی ، تعریف متغیرها و طراحی مقیاس های مناسب برای اندازه گیری آنها نیز بخشی از طرح تحقیق است . پگونگی دستیابی به داده ها از پاسخ دهندگان ( نظرسنجی یا آزمایش ) باید معلوم شود . در طرح پژوهشی تحلیل داده های ثانویه ، تحقیقات کیفی ( مصاحبه عمیق ، گروه های کانونی یا روشهای فرافکنی ) ، نمونه گیری ، جامعه آماری ، نمونه گیری ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ، طراحی پرسشنامه و اجرای تحقیقات کمی ( تحقیقات میدانی با پرسشنامه بسته ) را شامل می شود . 

گام چهارم : اجرای عملیات میدانی یا گرداوری داده ها

فعالیت میدانی شامل مصاحبه حضوری ، تلفنی ، با نامه یا الکترونیکی است . گزینش ، آموزش ، پایش ، ، و ارزیابی بهینه نیروهای میدانی برای اطمینان از گردآوری درست داده ها ضروری است .

گام پنجم : اماده سازی و تجزیه و تحلیل داده ها

اماده سازی داده ها شامل مراحل پردازش داده هاست . که به تحلیل می انجامد . و شامل اصطلاح ، شماره گذاری ، رونویسی از داده های گردآوری شده است . سپس درستی کل این روند باید بازبینی شود . روند اشکال زدایی شامل بررسی اولیه پرسشنامه ها با برگه های مشاهدات است . که پاسخ ها کامل و بخردانه باشد . پاسخ های هر پرسشنامه را بصورت استاندارد وارد رایانه می شود و سپس با نرم افزارهای اماری ( spss . minitab ,SAS و ..) تجزیه و تحلیل آماری می شوند و پس از ان تفسیر و تحلیل می شوند تا نتایج مربوط به مسئله تحقیقات بازاریابی مشخص شود .

گام ششم : اماده سازی و ارائه گزارش

کل پروژه باید در قالب گزارش کتبی مستند سازی شود . که گویای پرسش های مشخص تحقیق شوند . رویکر ، طرح تحقیق شیوه گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده ها را شرح دهد . و نتایج یافته های اصلی را ارئه کند . گزارش کتبی با جدول . شکل و نمودار تکمیل می شود تا تاثیر گذاری و درک آن بیشتر شود . و معمولا بطور رسمی ارائه می  شود .
عضو آنلاین

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

باما در تماس باشید.

تهران / ایران 02165569884

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید