توانمندي ها

موسسه پويا پردازش كه داراي سابقه اجرايي در زمينه تحقیقات بازاریابی ، مطالعات آماری و نظرسنجی دارد لذا از نيروي انساني تحصیلکرده و با تجربه  د رسطح دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های بازاریابی ، آمار ، روش تحقیق و ... بهره‌مند مي باشد. اين موسسه قادر است با انجام پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه بازاريابي و همچنین کلیه تحقیقات آماری و نیز نظرسنجی های مختلف در سطوح درون سازمانی و بیرون سازمانی  به شركتها ياري رساند.

توانمندیهای این موسسه در زمینه تحقیقات بازاریابی و برندینگ ، کمپین تبلیغاتی ( اجرای تبلیغات اثر بخش ) ، بازاریابی الکترونیکی ، اجرای طرح های سمپلینگ و پروموشن ، نظرسنجی در تمامی جوامع آماری ( مشتریان ، ارباب رجوع ، کارکنان و......) می باشد.سطح اجرایی این موسسه در کل کشور می باشد و برا ی تحقیقات میدانی در شهرهای مختلف از نیروهای بومی همان منطقه استفاده می شود .

تیم کاری موسسه پویا

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

تخصص

علیرضا

مرجانی

ارشد MBA  - لیسانس آمار

تحقیقات بازار یابی روش تحقیق امار بازاریابی الکترونیکی

نرجس

عزیزی

دکتری جامعه شناسی

پژوهش گری و جامعه شناسی  - کارشناس امور بانکداری

محمد رضا

رستمی راد

ارشد MBA  

مشاوره در زمینه بازاریابی دیجیتال و  استراتژيهای بازاریابی

سمیرا

فتاحیان

ارشد بازاریابی

مدرس و مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار

الهه

محبی

ارشد بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

الهام

الیاسی

ارشد بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

مسعود

خرازانی

ارشد بازاریابی

مشاوره بازاریابی و تبلیغات

علی

خرازانی

ارشد فناوری اطلاعات

مشاور بازاریابی الکترونیکی (ایمیل مارکتینگ و..... )

محمد

جهانی مقدم

لیسانس  گرافیک

طراحی ،‌گرافیک و تبلیغات

حامد

ولی پور

ارشد  مدیریت

مدیریت نیروی انسانی ( سوپروایزر و....)

افسانه

بخشنده

لیسانس آمار

مدیریت نیروی انسانی و پردازش داده

نورالدین

میلان

ارشد مدیریت

مدیریت نیروی انسانی غرب ایران

یوسف

حاجی پور

دیپلم

مدیریت نیروی انسانی  (سوپر وایزر )

رها  

آبان

دیپلم

مدیریت پردازش داده  ( بانک اطلاعاتی )

سایر :................................